Microsoft SharePoint Server 2019 Enterprise

36,000.00

SKU: deefefe0bf2e Kategoria:

Opis

Sharepoint Server 2019 Enterprise plus 100 CALsSharepoint Server 2019 Enterprise to następca Sharepoint 2016, który w porównaniu ze starszą wersją zawiera wiele nowości i udoskonaleń. Użytkownicy, którzy zakupią Sharepoint 2019 Server, będą mogli bardziej efektywnie i wygodnie korzystać z oprogramowania w pięciu głównych obszarach. Najnowsza wersja przekonuje również szerokimi możliwościami współpracy, dzięki którym można wspólnie zarządzać projektami i zadaniami oraz je koordynować.Oprócz tego oprogramowanie pełni rolę portalu intranetowego i sieci społecznościowej, umożliwiając pracę grup dyskusyjnych, prowadzenie stron zespołowych i blogów, co z kolei znacznie ułatwia współpracę między działami. Sharepoint 2019 Server wyróżnia się swoimi kompleksowymi funkcjami zarządzania dokumentami oraz wyszukiwania, zarówno jako system zarządzania treścią, jak i aplikacja biznesowa, m.in. do organizacji procesów biznesowych.Nowoczesne interfejsy, zmodyfikowane środowisko wyszukiwaniaKorzystając z nowej wersji Sharepoint Server po raz pierwszy, można od razu zauważyć unowocześniony interfejs. Ma on odświeżoną nawigację dopasowaną do interfejsów znanych z Sharepoint Online. Godny uwagi jest zwłaszcza uproszczony „interfejs udostępniania”, dzięki któremu udostępnianie treści działa teraz w znacznie bardziej przystępny sposób. Do tego dochodzą ostrzeżenia, jeśli użytkownik wybierze zbyt dużą liczbę elementów do udostępnienia lub jeśli chce udostępnić treści zbyt dużej grupie.Ulepszono także wydajną już w poprzedniej wersji funkcję wyszukiwania. Przykładowo wyniki wyszukiwania są już wyświetlane podczas wpisywania hasła i na bieżąco aktualizowane. Dodatkowo zmodyfikowana została strona z wynikami wyszukiwania, dzięki czemu wyniki są teraz bardziej efektywnie grupowane, sortowane i można je inteligentnie filtrować. Ciekawy jest zwłaszcza fakt, że Sharepoint 2019 umożliwia także wyszukiwanie napisów i obiektów zaindeksowanych na obrazach. Na przykład obraz, na którym znajduje się wykres, można znaleźć poprzez wyszukiwanie wykresów. Zaletą jest również to, że funkcja działa także w przypadku pisma odręcznego.Pozostałe cechy Microsoft Sharepoint Server 2019Firmy, które zakupią Microsoft Sharepoint Server 2019, otrzymają szeroki wachlarz nowości, dzięki którym wspólna praca jest łatwiejsza, wydajniejsza i wygodniejsza.Wyższy poziom bezpieczeństwa: Dzięki regionalnemu przechowywaniu danych firmy mogą zapisywać dane również w regionalnych centrach danych. Poprawiony został również dostęp do ustawień bezpieczeństwa przez Sharepoint Online.Rozszerzona realizacja przepływu pracy: Rozszerzenie zakresu funkcji o przepływ dla OneDrive i formatowanie list. Dodatkowo można wysyłać do sprawdzenia dokumenty w aktualnej wersji.Prostsze przetwarzanie informacji: Informowanie e-mailem o nowych wpisach lub powiadomienia w Microsoft Teams. Włączenie nowych składników Webpart z dynamiczną treścią, takich jak feedy Twittera, Yammer czy Microsoft Planner.Lepsze przetwarzanie danych dzięki równoczesnej pracy również w dokumentach Excela, podgląd dokumentu dla ponad 270 typów plików, funkcja „Udostępnij” zintegrowana we wszystkich składnikach Office 365 i pogłębiona integracja Microsoft Teams.Maksymalna elastyczność dzięki programowi licencji MicrosoftuFirmy, które zakupią Microsoft Sharepoint Server 2019 i będą chciały go optymalnie wykorzystywać, skorzystają z elastycznej polityki licencjonowania Microsoftu. Dla każdej instancji systemu operacyjnego potrzebna jest jedna licencja serwera. Firmy mają tu do wyboru licencje przypisane do użytkownika (User CAL) oraz licencje przypisane do urządzenia (Device CAL).Oprócz licencji standardowych dostępna jest także licencja Enterprise CAL, która dodatkowo poszerza zakres funkcji Sharepoint Server 2019. Za pomocą specjalnej licencji External Connector firmy, które zakupią Sharepoint Server 2019, mogą udostępniać system Sharepoint zewnętrznym użytkownikom, na przykład swoim dostawcom lub klientom. Ułatwia to dodatkowo współpracę.Platforma: WindowsSystem operacyjny: Windows Server 2016 Standard, Windows Server 2016 Datacenter, Windows Server 2019 Standard, Windows Server 2019 DatacenterProcesor: Procesor co najmniej 1 GHz, (32-bitowy (x86) lub 64-bitowy (x64) – zalecany znacznie szybszyPamięć RAM: Co najmniej 12 GB RAM (64 bit), zalecane 24 GB RAM (64 bit)Karta graficzna: b.d.Karta dźwiękowa: b.d.Dysk twardy: Co najmniej 80 GB miejsca na dysku systemowym, co najmniej po 80 GB dla drugiego i każdego kolejnego dyskuEkran: b.d.Przepustowość: Co najmniej 1 Gb na sekundęINFORMACJA PRAWNA:Oświadczam, że aukcja spełnia warunki określone w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/24/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie ochrony prawnej programów komputerowych. Zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE z 3 lipca 2012 r. w sprawie C-128/11 art. 4 ust. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/24/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie ochrony prawnej programów komputerowych należy rozumieć w taki sposób, że drugi nabywca licencji, podobnie jak każdy następny, mogą się powołać na przewidziane w art. 4 ust. 2 tej dyrektywy wyczerpanie prawa do rozpowszechniania, a w konsekwencji są uprawnionymi nabywcami kopii programu komputerowego. Bez znaczenia jest to, czy ta kopia programu komputerowego została udostępniona klientowi przez podmiot praw autorskich w drodze pobrania jej z jego strony internetowej czy też za pomocą materialnego nośnika takiego jak CD-ROM czy DVD. Z motywów 4 i 5 dyrektywy 2009/24, wydanej na podstawie art. 95 WE, wynika że ma ona na celu wyeliminowanie różnic istniejących w prawodawstwie państw członkowskich, które istotnie naruszają funkcjonowanie rynku wewnętrznego w zakresie dotyczącym programów komputerowych. Jednolita wykładnia pojęcia „sprzedaży” jest konieczna do tego, aby uniknąć sytuacji, w której przyznana w tej dyrektywie ochrona podmiotów praw autorskich może różnić się w zależności od mającego zastosowanie prawa krajowego.W konsekwencji autor oprogramowania nie może sprzeciwić się odsprzedaży swych „używanych” licencji umożliwiających korzystanie z jego pobranych z Internetu programów. Wyłączne prawo do rozpowszechniania kopii programu komputerowego objętej taką licencją zostaje wyczerpane wraz z jej pierwszą sprzedażą.Odesłanie prejudycjalne pozwala sądom państw członkowskich, w ramach rozpatrywanego przez nie sporu, zwrócić się do Trybunału z pytaniem o wykładnię prawa Unii lub o ocenę ważności aktu Unii. Trybunał nie rozpoznaje sporu krajowego. Do sądu krajowego należy rozstrzygnięcie sprawy zgodnie z orzeczeniem Trybunału. Orzeczenie to wiąże w ten sam sposób inne sądy krajowe, które spotkają się z podobnym problemem.http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2012-07/cp120094pl.pdf

Programy serwerowe

xxxxx

yyyyy