Acronis Disk Director 12.5 Server

1,419.25

SKU: 6724c0964b5d Kategoria:

Opis

Acronis Disk Director udostępnia wszystkie narzędzia potrzebne do optymalizacji, ochrony i zarządzania dyskami twardymi i danymi. Twórz w prosty sposób nowe partycje, zmieniaj ich rozmiar, przenoś lub łącz już istniejące, bez ryzyka utraty danych. Podręcznik Instrukcja obsługi programu Najważniejsze funkcje Tworzenie zarówno woluminów standardowych, jak i dynamicznych Przydatny Kreator tworzenia woluminów został wzbogacony o funkcję tworzenia woluminów dynamicznych. Oprócz woluminów standardowych w programie Acronis Disk Director można teraz łatwo tworzyć woluminy dynamiczne w celu: zwiększenia rozmiaru woluminu do wielkości przekraczającej pojemność jednego dysku przy użyciu woluminu łączonego; skrócenia czasu dostępu do plików przy użyciu woluminu rozłożonego; zapewnienia odporności na uszkodzenia przy użyciu woluminu zduplikowanego* Dodawanie, usuwanie i rozdzielanie woluminów zduplikowanych* Dodaj duplikat, aby wolumin standardowy lub prosty był odporny na uszkodzenia. Usuń duplikat, jeśli potrzebujesz dodatkowego nieprzydzielonego miejsca na dysku zawierającym jeden z woluminów zduplikowanych. Rozdziel wolumin zduplikowany, aby uzyskać dwa niezależne woluminy proste o identycznej zawartości początkowej. Kopiowanie i przenoszenie woluminu wybranego typu jako woluminu innego typu Zmień typ woluminu podczas jego kopiowania lub przenoszenia. Możesz na przykład skopiować zawartość woluminu zduplikowanego na wolumin łączony. Konwertowanie woluminów głównych na logiczne i na odwrót Przekonwertuj wolumin główny na logiczny, aby utworzyć piąty wolumin na dysku, na którym znajdują się już cztery woluminy główne. Konwertowanie dysków standardowych na dynamiczne i na odwrót Przekonwertuj istniejące dyski standardowe na dynamiczne, aby zwiększyć niezawodność dysków na potrzeby przechowywania danych. Konwertowanie dysków GPT na MBR i na odwrót Zmień schemat partycjonowania dysku stosownie do swoich potrzeb. Importowanie dysków obcych Udostępnij systemowi dyski dynamiczne dodane z innego komputera. Zmienianie statusu dysku: z online na offline i na odwrót* Zmień status dysku na offline w celu zabezpieczenia go przed przypadkowym użyciem. Klonowanie dysku Kreator klonowania dysków umożliwia wymianę starego standardowego dysku MBR na nowy dysk bez ponownego instalowania systemu operacyjnego i aplikacji. Przenosi on wszystkie dane z dysku źródłowego na dysk docelowy. Woluminy na dysku źródłowym można sklonować na dysk docelowy w niezmienionej postaci. Można też zmienić ich rozmiar automatycznie (proporcjonalnie do rozmiaru dysku docelowego). Operacje zarządzania dyskami i woluminami Poznaj szeroką gamę operacji zarządzania dyskami i woluminami: Zmienianie rozmiaru, przenoszenie, kopiowanie, dzielenie i scalanie woluminów bez utraty lub uszkodzenia danych Formatowanie i nadawanie etykiet woluminom, przypisywanie liter woluminom i ustawianie woluminów jako aktywnych Inicjowanie nowo dodanych dysków twardych Usuwanie woluminów Zmienianie systemów plików Czyszczenie dysków Ukrywanie/odkrywanie woluminów Określanie gęstości i-węzła Zmienianie rozmiaru klastra Przeglądanie danych na woluminach, nawet na woluminach systemu Linux, przed wykonaniem operacji Podgląd zmian dokonanych w układzie dysku i woluminu przed ich wprowadzeniem Przeglądanie szczegółowych informacji na temat wszystkich dysków twardych, woluminów i systemów plików Acronis Recovery Expert Pomaga w odzyskiwaniu przypadkowo utraconych lub usuniętych woluminów na standardowych dyskach MBR. Generator nośnika rozruchowego Acronis Teraz możesz tworzyć woluminy rozruchowe oparte na środowisku WinPE lub systemie Linux w celu użycia programu Acronis Disk Director na komputerze bez systemu operacyjnego lub bez uruchamiania systemu operacyjnego. Acronis Disk Editor Profesjonalne narzędzie umożliwiające wykonywanie wielu działań na dysku twardym. Dziennik Sprawdzaj informacje na temat operacji wykonywanych na dyskach i woluminach, w tym przyczyny niepowodzeń. *Dla systemów operacyjnych obsługujących tę funkcję. Wsparcie dla systemów plików: FAT16 FAT32 NTFS Ext2 Ext3 ReiserFS3 Linux SWA

Programy narzędziowe

xxxxx

yyyyy